Certifikati

  • ISO SUSTAVI KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA
  • CE NORME

Sve najuspješnije svjetske kompanije baziraju svoje poslovanje na velikom broju standarda i aktivno učestvuju u njihovoj izradi, reviziji i unapređenju.

Naša tvrtka posjeduje međunarodni ISO 9001 sustav upravljanja kvalitetom kontinuirano od 2002. godine, u svrhu unapređenja kvalitete proizvoda i usluga, poslovnog ugleda i probitka na nova tržišta,  stalnog poboljšanja i učenja i čim veće usmjerenosti na potrebe kupaca, dobavljača, zaposlenika te sukladno tome povećanja prihoda.

Sa sustavom upravljanja okolišem ISO 14001 za koji smo akreditirani neprekidno od 2013. godine postigli smo značajne rezultate u podizanju razine očuvanja okoliša, odnosno gospodarenje otpadom, smanjivanja štetnih emisija u zrak, vodu i tlo, korištenja i upravljanja energijom, a sve u skladu sa zakonskom regulativom Hrvatske i EU.

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Korištenje i upravljanje energijom, odnosno potrošnja energenata je dio našeg ekološkog cilja kao aspekt koji treba kontrolirati i smanjivati.

LED sistemi rasvjete kontinuirano  zamjenjuju starije neonske ili fluorescentne sisteme rasvjete u unutarnjim i vanjskim reklamnim natpisima, garantiraju  dug životni vijek, minimalno održavanje i do cca. 80% uštede u potrošnji energije kao i smanjenje nepotrebne svjetlosti.

Svi naši reklamni natpisi su štedni i sukladni Zakonskoj regulativi svjetlosnog onečišćenja