Certifikati

  • ISO SUSTAVI KVALITETE, ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
  • CE NORME

Sve najuspješnije svjetske kompanije baziraju svoje poslovanje na velikom broju standarda i aktivno učestvuju u njihovoj izradi, reviziji i unapređenju.

2002. godine naša tvrtka je donijela stratešku odluku i implementirala međunarodni ISO 9001 sustav upravljanja kvalitetom u svrhu unapređenja kvalitete proizvoda i usluga, poslovnog ugleda i probitka na nova tržišta,  stalnog poboljšanja i učenja i čim veće usmjerenosti na potrebe kupaca, dobavljača, zaposlenika te sukladno tome povećanje prihoda.

2013. godine implementirali smo integrirane međunarodne sustave upravljanja okolišem sukladno normi ISO 14001 i upravljanja energijom sukladno normi ISO 50001 čime smo postigli značajne rezultate u podizanju razine očuvanja okoliša, odnosno gospodarenje otpadom, smanjivanja štetnih emisija u zrak,vodu i tlo, te energetske učinkovitosti, a sve u skladu sa zakonskom regulativom Hrvatske i EU

LED sistemi rasvjete kontinuirano  zamjenjuju starije neonske ili fluorescentne sisteme rasvjete u unutarnjim i vanjskim reklamnim natpisima, garantiraju  dug životni vijek, minimalno održavanje i do cca. 80% uštede u potrošnji energije kao i smanjenje nepotrebne svjetlosti.

Svi naši reklamni natpisi su štedni i sukladni Zakonskoj regulativi svjetlosnog onečišćenja